Şiir Üstüne

Birisi bana bir şiirini okuyup da düşüncemi soracak diye korkarım. Bazı bazı oluyor, ne diyeceğimi şaşırıyorum. Kara bir duygu çöküyor içime. Bana başkalarının verdiği önemi, kendim de kabullenirmişim de bilgiçlik taslarmışım sanıyorum. Utanıyorum, sıkılıyorum.

Bu işin her zaman iki yönü var. Biri, şiirini okuyana söyleyecekleriniz, öbürü gerçekten düşündüğünüz. Çoğu zaman bir de üçüncü yönü oluyor, o da şiirin size hiçbir şey düşündürmediği.

Kişioğlunda, gerçekten düşündüğünü söylememek huyunu hep ayıp saydık. Ben böyle düşünmüyorum. Düşünüleni doğru doğru söylemeyi ayıp, kişioğluna, erdemli kişioğluna ayıp saymıyorum. Kişi düşündüğünü söylemez, karşısındakini kırmaktan, üzmekten, incitmekten çekinir. Ama düşünmediğini de söylemez. Bu, yerilmesi gereken bir kişiyi övmek demek değildir. düşündüklerini söylememektir, susmaktır. Bir kişioğlunu kırmaktan, incitmekten korkmak erdemsizlik değil, ayıp değil, olsa olsa yufka yüreklilik hatta iyi yürekliliktir, diye düşünüyorum.

Böylece o ozan geliyor, size şiirini okuyor, bitince yüzünüze bakıyor. Şiirinin gerçekten güzel olması da mümkün.Beğeniyorsunuz, güzel diyorsunuz. Kanmıyor, kanıt istiyor, açıklamanızı istiyor. Oysa ben, bir şiirin neden yahut nelerle güzel olabileceğinin saptanacağını, ölçülüp belirtilebileceğini hiç sanmıyorum. Bu her zaman bir ölçü değil, bir sezgi işidir. Bir şiir güzeldir, ama güzelliğinin nedenleri açıklanamaz. Güzelliği, ululuğu bilinir, sezilir, ama ölçüleri bulunmaz. Ama o ozan istiyor. İyi kötü bir şeyler bulup söylüyorsunuz. Bu söylediklerinizin çoğu zaman şiirin güzelliği ile, güzellik yapısı ile ilintisi olmuyor elbet, bunlar hiçbir şeyi açıklamıyor. “İşte bu mısra çok güzel” diyorsunuz. örneğin, “Şu parça şöyle şöyle…” diyorsunuz. Kanıyor, inanıyor o zaman.

Şiirin kötü olması kişiyi bütün bütüne güç bir duruma sokuyor. Düpedüz kötü diyemiyorsunuz. Kırmaktan, bilgiçlik taslamış olmaktan korkuyorsunuz. Aslında övmek de, güzel olmuş, beğendim demek de bilgiçlik taslamak değil mi? Hem daha koyusu belki. Sonra şiirde size uzak, yabancı, henüz sizin varamadığınız birtakım değerlerin bulunabileceği, yanılabileceğiniz korkusu sizi sarıyor. Bazı belirli ölçülerle şiirin kötü olduğunu ozana ispatlayabilirsiniz. O zaman da ozanın aklına bu ölçüleri aşmasaydım, bu hatalara düşmeseydim, şiirim güzel olacaktı sanısı doğuyor. Doğru değil oysa. En iyisi bu şiiri hiç yazmamalıydınız demektir. Her durumda bir ozana şiirinin kötü olduğunu söyleyebilmek güç. Bazı büyük yazarların, yeni ozanlara, kötü şiirleri için söyledikleri iğneli, eğlenili sözler vardır, bilirsiniz bunların çoğunu. Ben bunlara her zaman kızarım, çoğunda bir bilgiçlik, bir üstten bakış, bir küçümseme, hatta bir alay vardır. O büyük yazarlarda, böylesi bir doğruyu kişinin yüzüne söylemek gücü, erdemi varken, neden düpedüz ‘kötü’ demezler de iğneler, alaya alırlar anlamam.

Şiir kötüdür, yahut size göre kötüdür hiç değilse. Bir sürü dolambaçlı yollara, sözlere başvuracaksınız. Ozanı, kırmamayı, gücendirmemeyi kollayacaksınız. Yanılabileceğinizi hesaplayacaksınız. Ne var ki kişi bu durumlarda çoğu zaman yanılabileceğini pek düşünmüyor, kendisinin beğenisine, bilgisine, yargısına başvurulmuş olmanın esrikliği içinde alabildiğince söylüyor. Sonunda da şiiri övdü mü yerdi mi bir türlü anlayamıyorsunuz.

Ama kötü bir şiir için çoğu zaman söylenecek şeyler vardır. Bu söylenecekler artık özellikle o şiir için değil, bütün kötü şiirler için söylenmiş oluyor. Bir genelleme oluyor aşağı yukarı. Böylece o ozana kendi şiiri değil, kötü bir şiiri açıklıyor, kötülüyorsunuz. Pek kırılmıyor o zaman, pek de kanmıyor mutlak, içinden kimbilir neler diyor. Örneğin, “Kendini bir adam sanıyor, zaten kabahat bizde. Sanki kendi şiirleri pek mi güzel” gibi şeyler söylüyordur.

En kötüsü şiirin size hiçbir şey düşündürmemesidir. Bu şiirlerde çoğu zaman hiçbir kötü, hiçbir aksayan yön bulamazsınız. Mısraları ölçülüdür, uygundur, dili pürüzsüzdür, bütün kaygısı, biçim kaygısı sezilir, iyi kötü bir duyguyu, bir düşünceyi de anlatır. Hiçbir kötü yön yoktur, ama hiçbir güzel yön de bulamazsınız. Yıllardır alıştığınız, bildiğiniz biçimlerde, dillerde bir şiirdir. Sanki yıllarca önce sevdiğiniz bir ozanın yazdığı ama artık eskimiş, eskide kalmış, değerini yitirmiş bir şiir sanırsınız. Şaşırırsınız, kötü diyemezsiniz, çünkü kötülüğünü ispatlayamazsınız, iyi de diyemezsiniz, değildir. Artık, “Çokça yazın, bu duyguları tüketin, mısra yapınız şöyledir böyledir, biraz daha…” falan dersiniz.

Bir ozan gelip size şiirini okuduğunda, hiçbir zaman kısaca iyi yahut kötü demenizle yetinmiyor. Açıklamanızı istiyor, hatta bazıları öğüt istiyor, yol göstermenizi istiyor. Oysa bu hep bilinen bir gerçek. Bir ozana hiçbir kimsenin, hiçbir şey öğretmesi mümkün değildir. Bir ozan bütün öğreneceğini başka şiirlerden öğrenir, kendi kendine öğrenir. Kendini izlemesi, uyanık uyanık izlemesi, ona başkalarının öğretemeyeceği şeyleri öğretir. Şiir aslında kolay bir şeydir. Şöyle, söyleyecek bir şeyiniz olacak, bunu nasıl söylemek gerektiğini bulacaksınız. Şiir üstüne büyük ustaların söylediği parlak parlak sözler vardır, örneğin Max Jacop, “Şairin işi polis hafiyesinin işine benzer”, gibilerden bir söz söylemiş; Aragon’un, Eluard’ın, R.M. Rilke’nin böylesi türlü sözleri var. Bu sözler, söyleyenlerin deneylerinden çıkıp geldiğine göre, onlar için bir anlam taşırlar, bu sözlerin onların şiirinde yeri vardır, ama okuyanı bir şaşkınlığa, bir çıkmaza götürmeleri de mümkündür.

Ozan tek başına kaldığını, bu yalnızlığını sürdürmesi gerektiğini bilmeli. Eğer onlara bir şey öğretilmek isteniyorsa bunu öğretmeli.

Sonsuz ve Öbürü, İstanbul, 1985, s.146-149

Korkulu Ustalık / YKY /  s.255-257siir-ustune

Şiir Üstüne” için 2 yorum

 1. EDEBİYAT OYUNCAĞI

  Şiir, anlatılan ve anlaşılan değil sezgisel olandır. Sözcükler imgelenirken doğal olmalı özgünlüğü ve işlevselliği barındırmalı. Çünkü şiir, edebiyatın bir oyuncağı değil, yaşamanın ta kendisidir. Güzel gerektiği kadar uzun veya kısa olabilir. Divan, halk – modern sıradanlığı yansıtmamalı. Çocuk saflığıyla barış aramalı, ötekileştirmeyen değerler üretmeli yanılsamalardan ve ideolojilerden uzak, gerçekleri ve güzellikleri bulmalı. Yaşamak paradokstur. Olaylar ironik bir düzlemde gelişir. Aşk ister gerçek olsun, ister mecaz, en yüce değerdir. O, hukuktan da üstündür, siyasetten de… Aşkı en iyi şiir anlatır.
  Şiir, kafiye ve vezin prangalarından kurtuldu. Bu sefer de ikinci yeni imge anlayışı uzantısında ayakları birbirine dolandı. Üstüne üstlük altından kültür (etik, tarih…) zemini de kaydı. Yeri ve yönü olmayan, hiçbir yere gidemeyen, büyülenmiş, antropomorfik biçimi düzeltecek, giderecek alış şuuruna çağdaş söylemi yine şair söyleyecek.
  Sanatçı, hayallerimize giren kişi. Onları süsleyen güzellikler bulucusu. Tek endişesi güzellik, tek düşüncesi yararlılık olan yenilikçi. Bilimsel yeterliliğine kattığı sanatçı duyarlılığıyla tabiata bakan ilk görücü. Tabiata uygunluk ve güzellik doğrultusunda beslenen, insan gerçeğini analiz eden buluşçu. İnsanın toplumsal ve evrensel duygu gerçeğini işleyen mutluluk dağıtıcısı. Duygu ve düşünce şölenine davetçi.
  Evini sırtından atan kaplumbağa, kendi küllerine boğulan ankâ, yandıkça pişmeyen hamlaşan meyve… durumuna düşen, düşürülen insan saati’ni şair kurmalı.
  Halk, divan ve batı şiir estetiğini kaynağından edinmeli. Buna felsefe tavanını çakmalı. Bu birikimi sanatçı kişiliğiyle yeni söyleme dökmeli, şiirlerini ilham ve işçilikle özgün üretmeli.
  Şiirler okundukça üretilebilen, okundukça anlam örgüsü sağlamlaşan değerde olmalı.
  Sezai Karakoç, İsmet Özel, Turgut Uyar, Edip Cansever, Cemal Süreya, Ece Ayhan Türk şiirinde birer kilometre taşı. Bunlar geçtikleri yolu hem belirlediler hem de daralttılar. Yeni kuşak şairler de Türk şiirini çıkmaza soktular. Geleneğin modernize edilişi de derde derman olmadı. Bunların nedenini-niçinini sorgulamalı.
  Şiir altın misali her yerde kendini gösterir. Dergide de, kitapta da, internette de. Kitaplaşmış şiirler şairine ödenmiş bir vefa borcudur duygu kültürünün meta sahipleri tarafından. Hem bu imge hırsızlığının önüne geçmedir hem de akademisyenlerin tez çalışmalarına kolaylık. Satmadığından bahsedilir hep şiir kitaplarının. Öyle olduğu halde gerek yayın evleri gerek dergilerin bünyesinde gerek şairler kendi imkânlarıyla ve gerekse belediye-çeşitli kurumlar şiirleri kitaplaştırıyor.
  Şiirler kitaplaşmalı mutlaka. Şiir- desen (resim, fotoğraf) buluşması özgün olmalı kitapta. Şairlerin ve tiyatro sanatçılarının müzik eşliğinde seslendirdikleri sidiler olmalı. İnternette görülen çalışmalar bunun kötü örneği. Gösteri dergisi Türk Şiiri kasetleri çıkarmıştı, güzel çalışmaydı.

  Rasim DEMİRTAŞ

  Liked by 1 kişi

 2. SICAK MÜHÜR

  çay bardağının sıcak mührü vurulu
  belgelendirilmiş yaşanmış anlara
  onlar devlet ve bayraklardır oysa
  veya emlak ve arsa senetleri arasında ne ki
  sadece bir hatırlama
  kıpırtılı ve heyecanlı bir soluyuştur;
  geleceğe doğru bir uçuştur oysa
  deniz ve gök mavilerinden ibaret servet…
  bakan bunlara ne der ki deli
  oysa bilmez yüzlerce cumhuriyetleri
  yitirdiğini: kalmış tel örgülerle çevrili
  arsalar arasında.
  elinde kalmış yapıp bozduğu tarih,
  uçurduğu rüzgarda ölü dil kelebekleri.
  teselli olamaz ulusallar açlığına.
  başkalarını karalar, kendine veli.

  Dergah Dergisi

  Rasim DEMİRTAŞ

  Beğen

Yorumlar kapatıldı.