RSS

İntihâr

08 Haz

Kim demiş kim nâ-revâdır intihâr
Hastaya en son devâdır intihâr

Kâkülünden bahs uzundur, kıl sükût
Bir müselsel mâcerâdır intihâr

Biz esaret ‘âleminde mihveriz
Devrimizde muktezâdır intihâr

Nâ-ümidîz hâl ü istikbâlden
Fikrimizde dâ’imâdır intihâr

Biz ki İslâmız sabûruz kim umar
Bizden olmak hîç sâdır intihâr

*

Nâdimim geldiğime çâre ne lâkin Âsaf
Atılan ok geri dönmez diyerek kıl zârı

*

Bir dâm-ı emeldir bu cihân vâr olana
Tebrîk ederim bundan ucuz kurtulana
Düştümse bu mâsivâya ben ma’zûrum
Deryâya düşenler sarılırmış yılana

*

Ey çarh-ı denî hüsn-i medârın yok mu
Bir burç-ı sa’âdetde karârın yok mu
Bunlar yoğ imiş farz edelim ‘âlemde
Ey nefs-i gârib intihârın yok mu

*

Çökdürü dîvârı nem insanı gam
Her vücûdun bir husûsî zehri var

Âsaf
(Damat Mahmut Celâlettin Paşa)intihar_siirleri

Reklamlar
 
İntihâr için yorumlar kapalı

Yazan: 08 Haziran 2016 in Türk Şiiri, Şiir

 

Etiketler:

Yorumlar kapalı.

 
%d blogcu bunu beğendi: