Bî huzurum nâle-i mürg-i dil-i divâneden

Bî huzurum nâle-i mürg-i dil-i divâneden
Fark olunmaz cism-i bîmârım bozulmuş lâneden
Bunca derd u mihnete katlandığım âyâ neden
Terk-i can etsem de kurtulsam şu mihnethâneden

Sultan Abdülaziz Hansultan-abdulaziz-han

Reklamlar