RSS

Etiket arşivi: Eşrefoğlu Rumi

Eski Yaram Tazelendi

Eski yârem var idi yürekde açıldı yine
Yer yüzüne kanlı yaşım yine saçıldı yine

Yüreğimin şerha şerha yâreleri bitmedi
Noldu yine n’oldu yine yâre açıldı yine

Yine ayın yenisidir deliliğim depreşir
‘Akl u fikrim konağından yine içildi yine

Tevbe vermişdi ki zâhid ‘aşk şarâbın içmeyem
Sındı tevbem dolu dolu yine içildi yine

Dediler idi bana kim ‘aşk kitâbın okuma
Fala bakayım dedim ol safha açıldı yine

Terziye ısmarladım Rûmîye zâhid donu biç
Tutmadı sözümü ‘âşık donu biçildi yine

Eşrefoğlu Rûmîeski_yarem_acildi

 
Eski Yaram Tazelendi için yorumlar kapalı

Yazan: 02 Mart 2015 in Türk Şiiri, Şiir

 

Etiketler:

Seni seven âşıkların

Seni seven âşıkların
Gözü yaşı dinmez imiş
Seni maksud edinenler
Dünya ahret anmaz imiş

Gönlün sana verenlerin
Eli sana erenlerin
Gözü seni görenlerin
Devranları dönmez imiş

Ölmez imiş âşık canı
Hiç çürümez imiş teni
Aşk her kimi kıldı fâni
Ana zeval ermez imiş

Aşkına düşen canların
Yolun’ ateş verenlerin
Aşka bülbül olanların
Kimse dilin bilmez imiş

Aşkın ile bilişenler
Senin ile buluşanlar
Sen maşuka erişenler
Ezel ebed olmaz imiş

Eşrefoğlu Rumî senin
Yansın aşkın odun canın
Aşk oduna yanmıyanın
Kalbi sâfî olmaz imiş

Eşrefoğlu Rûmî
 
Seni seven âşıkların için yorumlar kapalı

Yazan: 01 Kasım 2014 in Türk Şiiri, Şiir

 

Etiketler:

Cihânı hiçe satmakdur adı aşk

Cihânı hiçe satmakdur adı aşk
Döküp varlığı gitmekdür adı aşk

Elinde sükkeri ayruğa sunup
Ağuyı kendü yutmakdur adı aşk

Bela yağmur gibi gökden yağarsa
Başını ana dutmakdur adı aşk

Bu âlem sanki oddan bir denizdür
Ana kendüyi atmakdur adı aşk

Var Eşrefoğlı Rûmî bil hakîkat
Vücudı fâni itmekdür adı aşk

Eşrefoğlu Rumi

 
Cihânı hiçe satmakdur adı aşk için yorumlar kapalı

Yazan: 25 Temmuz 2014 in Türk Şiiri, Şiir

 

Etiketler:

Nagehan aşkın sataştım dürr-i bi hemtasına

Nagehan aşkın sataştım dürr-i bi hemtasına
Can u baş u din ü dünya verdim aldım derd-i yar
Merhem ol derd oldu ancak yüreğim yarasına
İlm ü akl ü zühd ü takva çün h,cab oldu bana
Külli sevdadan geçüp düştünm anın sevdasına
Masivadan göz yumup gördüm anın didarını
Kendüzümden el yudum girdim fena sahrasına
Ol fenadan bir fenaya bir fenadan key fena
Key fenadan sonra eriştim anın bekasına
Bir bekadır ol beka hergiz fena irmez ana
Aklını ko gel eresin bu sırrın manasına
Akl ile aşka girilmez aşk aklı mahv eder
Akl aşkın ol sebebden gelemez yurasına
Akil ister cennet ü hur ü kusur gılman ola
Aşıkın hiç meyli yoktur cennet ü ni´masına
Aşık ol kim göresin Dost yüzünü bunda bugün
Mağrur olma zahidin ol va´de-i ferdasına
Va´de-i ferdaya göymez aşık-ı şurideler
Göz karar derd ü şer erer zülfünün karasına
Eşrefoğlu Rumi aşkdan hoş haber verdi yine
Müddeinin hiç kulak urmaz kuru da´vasına
Müddeinin her sözünde vardurur niçe garaz
Talib isen girme zinhar müddei arasına

Eşrefoğlu Rumi

 
Nagehan aşkın sataştım dürr-i bi hemtasına için yorumlar kapalı

Yazan: 28 Mart 2013 in Türk Şiiri, Şiir

 

Etiketler:

 
%d blogcu bunu beğendi: