RSS

Etiket arşivi: Koca Ragıp Paşa

Eğer maksud eserse, mısra-ı berceste kafidir!

Eğer maksûd eserse mısra’-ı berceste kâfîdir
Aceb hayretdeyim ben Sedd-i İskender husûsunda

Koca Râgıb Paşa

 
Eğer maksud eserse, mısra-ı berceste kafidir! için yorumlar kapalı

Yazan: 04 Ağustos 2015 in Berceste, Türk Şiiri, Şiir

 

Etiketler:

Hârâbatı görenler her biri bir haletin söyler

Hârâbatı görenler her biri bir haletin söyler
Safasın nakleder rindân u zahid sıkletin söyler.

Ser-agaz eyledikçe bahse bülbül revnak-ı gülden
Bezmde kulkul-i mîna mülin keyfiyyetin söyler.

Tecellî nedesin ehli şikem idrâke kabil mi.
Behişt andıkça zahid eki ü şürbün lezzetin söyler.

Ne zabtı hâkimi şer’i ne hükm-i zabiti aklı
Cünûn iklfmini seyr eyleyenler rahatın söyler.

Miyân-ı güf t ü gûda bed-meniş fham eder kubhun
Şecaat arzederken merd-i kıbtî sirkatin söyler.

Muvafıktır yine elbet mizaca şîve-i hikmet
Tabîbin olsa da kizbl maıtzin sıhhatin söyler.

Perişan hatırımda nükte-i serbeste-veş kaldı.
Ne kimse hikmetin anlar ne Ragıp illetin söyler.

Koca Ragıp Paşa

 
Hârâbatı görenler her biri bir haletin söyler için yorumlar kapalı

Yazan: 12 Ocak 2013 in Türk Şiiri, Şiir

 

Etiketler:

 
%d blogcu bunu beğendi: